نمایش پایگاه کتاب های درسی به صورت الفبایی

| آ | ا | ب | ت | ج | ح | خ | د | ر | ز | س | ش | ض | ط | ع | ف | ق | ل | م | ن | ه | پ | چ | ک | گ
نام کتاب کد کتاب دوره
باز پیچی الکتروموتورها 311174
  • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه برقماشین های الکتریکیپایه یازدهم
بافندگی 212244
  • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مواد و فرآوریصنایع نساجیپایه دوازدهم
برخورد و گسترش 310145
  • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکنقشه کشی صنعتی به کمک رایانهپایه دهم
برش و تصویر مجسم 310140
  • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکنقشه کشی صنعتی به کمک رایانهپایه دهم
برنامه نویسی CNC 312123
  • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکتراشكاری CNCپایه دوازدهم
  • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکفرزكاري CNCپایه دوازدهم
برنامه نویسی مقدماتی( ویژوال بیسیک) 311217
  • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشهنرهنرتصويرسازی و جلوه های ویژه رايانه ایپایه یازدهم