نمایش پایگاه کتاب های درسی به صورت الفبایی

| آ | ا | ب | ت | ج | ح | خ | د | ر | ز | س | ش | ض | ط | ع | ف | ق | ل | م | ن | ه | پ | چ | ک | گ
نام کتاب کد کتاب دوره
ساخت ترانسفورماتور 605
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه برق
ساخت و تعمیر ادوات صید 478/5
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایخدماتگروه خدماتناوبریپایه یازدهم
ساخت پروژه 493/3
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیکصنایع چوب و کاغذسال سوم
ساخت کابینت چوبی 609/8
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکكابينت سازی چوبی
سازشناسی ایرانی 452
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنرگروه هنرموسیقی مبانی آهنگ سازیسال سوم
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنرگروه هنرموسیقی نوازندگی ساز ایرانیپایه یازدهم
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنرگروه هنرموسیقی نوازندگی ساز جهانیپایه یازدهم
سازمان و مدیریت 460/6
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایخدماتگروه بازرگانی و امور اداریحسابداریپایه یازدهم
سخت افزار 452/3
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه برق و رایانهشبکه و نرم افزار رایانهپایه یازدهم
سردخانه و انبار 494/4
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایکشاورزیکشاورزی و غذاصنایع غذاییپایه یازدهم
سیتم های انحراف، لامپ تصویر و عیب یابی کلی تلویزیون رنگی جلد اول 606/8
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه برق
سیر هنر در تاریخ (1) 594/3
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایخدمات
سیر هنر در تاریخ (2) 594/8
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایخدمات
سیستم سوخت رسانی و جرقه خودروهای سواری 609/58
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکتعمير موتور خودرو
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکخدمات فني خودرو
سیستم عامل 358/66
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه برق و رایانهشبکه و نرم افزار رایانهپایه دهم
سیستم عامل مقدماتی 610/4
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشخدمات
سیستم عامل مقدماتی (ویندوز7) 612/19
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشخدمات
سیستم عامل پیشرفته 610
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشخدمات
سیستم عامل پیشرفته (ویندوز 7 و لینوکس دبیان) 612/21
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشخدمات
سیستم های الکتریکی خودرو 607/5
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیک
سیستم های انحراف، لامپ تصویر و عیب یابی کلی تلویزیون رنگی جلد دوم 606/8
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه برق
سیستم های حفاظتی 609/20
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه برقبرق ساختمان

صفحات