عناوین رشته‌های درسی کاردانش سال تحصیلی 1400-1399

گروه صنعت

عناوین کتاب های درسی تصویرسازی دیجیتالی

پایه دهم

ریاضی (1) : 210141 همراه هنرجو (بخش عمومی) : 210219

پایه یازدهم

کاربرد فناوری های نوین : 211136

گروه هنر