عناوین رشته‌های درسی کاردانش سال تحصیلی 1400-1399

گروه صنعت

تاسیسات حرارتی و برودتی</