تازه ها

ردیف نام کتاب کد کتاب دوره تحصیلی
1 مدارهای پایه در الکترونیک 310154 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه برقاتوماسيون صنعتیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه برقالكترونيك صنعتیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه برقتعمير دستگاههای پزشكیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه برقتعميرابزار دقيقپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه برقتعميرتلفن های روميزی و همراهپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه برقسيستم های صوتی تصويریپایه دهم
2 خیاطی دوخت سرویس آشپزخانه 510411 کتاب های درسی استثناییکم توان ذهنیدوره دوم متوسطه حرفه ایپایه دوازدهمدروس انتخابی
کتاب های درسی استثناییکم توان ذهنیدوره دوم متوسطه حرفه ایپایه یازدهمصنایع دستی
3 آموزش خیاطی عمومی (2) 510392 کتاب های درسی استثناییکم توان ذهنیدوره دوم متوسطه حرفه ایپایه دهمتکمیل مهارت
کتاب های درسی استثناییکم توان ذهنیدوره دوم متوسطه حرفه ایپایه یازدهمتکمیل مهارت
4 آموزش خیاطی عمومی (1) 510391 کتاب های درسی استثناییکم توان ذهنیدوره دوم متوسطه حرفه ایپایه دهمتکمیل مهارت
کتاب های درسی استثناییکم توان ذهنیدوره دوم متوسطه حرفه ایپایه یازدهمتکمیل مهارت
5 طراحی و نقشه کشی دکور چوبی 312228 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکتزئينات داخلی چوبیپایه دوازدهم
6 اصول ارسال و دریافت تصاویر رنگی 312167 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه برقسيستم های صوتی تصويریپایه دوازدهم
7 دریافت‌ و پردازش‌ سیگنال‌های‌ صوت‌ و تصویر در تلویزیون رنگی 312165 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه برقسيستم های صوتی تصويریپایه دوازدهم
8 سیستم هاى انحراف، لامپ تصویر و عیب یابى کلى تلویزیون رنگى جلد اول 312163 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه برقسيستم های صوتی تصويریپایه دوازدهم
9 برنامه نویسی CNC 312123 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکتراشكاری CNCپایه دوازدهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکفرزكاري CNCپایه دوازدهم
10 تعمیر لوازم خانگی گردنده جلد 5 311211 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه برقتعمير لوازم خانگی برقیپایه یازدهم
11 باز پیچی الکتروموتورها 311174 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه برقماشین های الکتریکیپایه یازدهم
12 فلزکاری عمومی درکشاورزی (1) 310244 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذاتعمیر سیستم انتقال نیرو و هیدرولیک تراکتورپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذاتعمیر ماشین های ثابت کشاورزیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذاتعمیر موتورهای سبک کشاورزیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذامکانیک تراکتور و تیلرپایه دهم
13 کنترل آفات و امراض 310199 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذاايجاد و نگهداری فضای سبزپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذاتوليد نهال و جنگل كاریپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذازراعت غلات و حبوباتپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذازراعت گياهان علوفه ای و غده ایپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذاكشت گياهان دارويي و زعفرانپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذاپرورش درخت و درختچه زينتیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذاپرورش درختان گرمسیری و نیمه گرمسیریپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذاپرورش قارچ خوراكيپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذاپرورش ميوه های دانه دار و دانه ریزپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذاپرورش ميوه های هسته دارپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذاپرورش گل و گياهان آپارتمانيپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذاپرورش گیاهان جاليزی و سبزیپایه دهم
14 تغذیه طیور 310132 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذامرغداری صنعتیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذاپرورش ماکیانپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذاپرورش پرندگان زینتیپایه دهم
15 تشریح و فیزیولوژی طیور 310131 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذامرغداری صنعتیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذاپرورش ماکیانپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذاپرورش پرندگان زینتیپایه دهم
16 نصب دار، چله ریزی و بافت قالی 212569 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنرگروه هنرصنایع دستیپایه دوازدهم
17 دانش فنی تخصصی - صنایع دستی (فرش) 212568 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنرگروه هنرصنایع دستیپایه دوازدهم
18 عملیات خواص سنجی و پر عیار سازی مواد معدنی 212547 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مواد و فرآوریمعدنپایه دوازدهم
19 عملیات استخراج، کنترل محیط و ماشین الات معدنی 212545 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مواد و فرآوریمعدنپایه دوازدهم
20 دانش فنی تخصصی - معدن 212544 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مواد و فرآوریمعدنپایه دوازدهم

صفحات