تعمیر لوازم خانگی گردنده جلددوم(آسیاب،مخلوط کن، همزن و آب میوه گیری برقی )

کد کتاب: 
310149
سال تحصیلی: 
97-98
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه506.77 کیلوبایت
PDF icon بخش اول587.3 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم1.41 مگابایت
PDF icon بخش سوم951.47 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم1.1 مگابایت
PDF icon بخش پنجم859.67 کیلوبایت
PDF icon بخش ششم872.71 کیلوبایت
PDF icon بخش هفتم1.16 مگابایت
PDF icon بخش هشتم1.25 مگابایت
PDF icon بخش نهم919.85 کیلوبایت