نصب دار، چله ریزی و بافت قالی

کد کتاب: 
212569
سال تحصیلی: 
97-98
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه649.68 کیلوبایت
PDF icon بخش اول1.16 مگابایت
PDF icon بخش دوم3 مگابایت
PDF icon بخش سوم1.94 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon نصب دار، چله ريزي و بافت قالي5.2 مگابایت