تصویر برداری و صدابرداری برنامه های تلویزیونی

کد کتاب: 
210557
سال تحصیلی: 
97-98
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon بخش اول800.46 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم3.82 مگابایت
PDF icon بخش سوم2.25 مگابایت
PDF icon بخش چهارم3.26 مگابایت
PDF icon بخش پنجم1.9 مگابایت
PDF icon بخش ششم2.54 مگابایت
فایل کامل کتاب: