راهنمای هنرآموز تعمیر ونگهداری ماشین آلات کشتی

کد کتاب: 
212907
سال تحصیلی: 
97-98
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه612.8 کیلوبایت
PDF icon بخش اول845.62 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم1.41 مگابایت
PDF icon بخش سوم722.22 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم1.3 مگابایت
PDF icon بخش پنجم1.01 مگابایت
فایل کامل کتاب: