راهنمای هنرآموز تعمیر و مونتاژ تجهیزات کشاورزی(ماشین های کشاورزی)

کد کتاب: 
212857
سال تحصیلی: 
97-98
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه591.24 کیلوبایت
PDF icon بخش اول786.14 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم579.23 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم587.78 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم737.22 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم1.04 مگابایت