راهنمای هنرآموز نگهداری و تعمیر تاسیسات سرمایشی و گرمایشی

کد کتاب: 
212882
سال تحصیلی: 
97-98
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه771.8 کیلوبایت
PDF icon بخش اول1.02 مگابایت
PDF icon بخش دوم3.12 مگابایت
PDF icon بخش سوم1.11 مگابایت
PDF icon بخش چهارم972.54 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم1.08 مگابایت