دانش فنی پایه-متالورژی

کد کتاب: 
210532
سال تحصیلی: 
98-99
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه650.29 کیلوبایت
PDF icon بخش اول1.52 مگابایت
PDF icon بخش دوم1.29 مگابایت
PDF icon بخش سوم987.95 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon دانش فنی پایه-متالورژی2.72 مگابایت