تولید سرامیک به روش دستی

کد کتاب: 
210509
سال تحصیلی: 
98-99
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه663.68 کیلوبایت
PDF icon بخش اول1.73 مگابایت
PDF icon بخش دوم1.24 مگابایت
PDF icon بخش سوم1.05 مگابایت
PDF icon بخش چهارم1.26 مگابایت
PDF icon بخش پنجم1.37 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon توليد سراميک به روش دستي4.79 مگابایت