تولید سرامیک به روش پلاستیک

کد کتاب: 
210511
سال تحصیلی: 
98-99
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه702.78 کیلوبایت
PDF icon بخش اول3.45 مگابایت
PDF icon بخش دوم2.93 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon توليد سراميک به روش پلاستیک5.61 مگابایت