تولید پویانمایی سه بعدی صحنه ای

کد کتاب: 
211654
سال تحصیلی: 
98-99
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon بخش اول4.88 مگابایت
PDF icon بخش دوم4.41 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon توليد پويانمايي سه بعدي صحنه اي8.75 مگابایت