نصب دار، چله ریزی و بافت قالی

کد کتاب: 
212569
سال تحصیلی: 
98-99
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه645.57 کیلوبایت
PDF icon بخش اول1.16 مگابایت
PDF icon بخش دوم2.98 مگابایت
PDF icon بخش سوم1.91 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon نصب دار، چله ريزي و بافت قالي5.2 مگابایت