تولید قطعات به روش تراشکاری

کد کتاب: 
211420
سال تحصیلی: 
98-99
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه739.64 کیلوبایت
PDF icon بخش اول3.43 مگابایت
PDF icon بخش دوم1.91 مگابایت
PDF icon بخش سوم1.55 مگابایت
PDF icon بخش چهارم2.13 مگابایت
PDF icon بخش پنجم5.52 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon تولید قطعات به روش تراشکاری11.62 مگابایت