انتقال قدرت خودروهای سواری

کد کتاب: 
310143
سال تحصیلی: 
1399-1400
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه596.74 کیلوبایت
PDF icon بخش اول2.74 مگابایت
PDF icon بخش دوم3.29 مگابایت
PDF icon بخش سوم3.44 مگابایت
PDF icon بخش چهارم2.23 مگابایت
PDF icon بخش پنجم2.66 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon انتقال قدرت خودروهای سواری14.17 مگابایت