تعمیر لوازم خانگی حرارتی جلد اول

کد کتاب: 
310146
سال تحصیلی: 
1399-1400
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه597.58 کیلوبایت
PDF icon بخش اول1007.47 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم1.32 مگابایت
PDF icon بخش سوم1.64 مگابایت
PDF icon بخش چهارم1.89 مگابایت
PDF icon بخش پنجم1.24 مگابایت
PDF icon بخش ششم1.29 مگابایت
فایل کامل کتاب: