تعمیر لوازم خانگی حرارتی جلد دوم

کد کتاب: 
310147
سال تحصیلی: 
1399-1400
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه636.41 کیلوبایت
PDF icon بخش اول1.96 مگابایت
PDF icon بخش دوم1.2 مگابایت
PDF icon بخش سوم1.74 مگابایت
PDF icon بخش چهارم2.7 مگابایت
PDF icon بخش پنجم2.58 مگابایت
PDF icon بخش ششم2.42 مگابایت
PDF icon هفتم1.9 مگابایت
PDF icon بخش هشتم421.23 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: