تعمیر لوازم خانگی گردنده جلد اول (سشوار و ماشین اصلاح)

کد کتاب: 
310148
سال تحصیلی: 
1399-1400
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه589.6 کیلوبایت
PDF icon بخش اول1.44 مگابایت
PDF icon بخش دوم1.43 مگابایت
PDF icon بخش سوم2.34 مگابایت
PDF icon بخش چهارم2 مگابایت
PDF icon بخش پنجم1.81 مگابایت
PDF icon بخش ششم2.04 مگابایت
PDF icon بخش هفتم3.34 مگابایت
PDF icon بخش هشتم2.97 مگابایت
PDF icon بخش نهم2.84 مگابایت
PDF icon بخش دهم2.45 مگابایت
PDF icon بخش یازدهم2.64 مگابایت
فایل کامل کتاب: