تعمیر لوازم خانگی گردنده جلد دوم (آسیاب، مخلوط کن، همزن و آب میوه گیری برقی)

کد کتاب: 
310149
سال تحصیلی: 
1399-1400
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه591.21 کیلوبایت
PDF icon بخش اول1.2 مگابایت
PDF icon بخش دوم2.9 مگابایت
PDF icon بخش سوم1.67 مگابایت
PDF icon بخش چهارم2.73 مگابایت
PDF icon بخش پنجم1.78 مگابایت
PDF icon بخش ششم1.66 مگابایت
PDF icon بخش هفتم2.54 مگابایت
PDF icon بخش هشتم2.67 مگابایت
PDF icon بخش نهم2.08 مگابایت