کشت گندم و جو

کد کتاب: 
311105
سال تحصیلی: 
1399-1400
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه592.12 کیلوبایت
PDF icon بخش اول1.47 مگابایت
PDF icon بخش دوم1.61 مگابایت
PDF icon بخش سوم1.15 مگابایت
PDF icon بخش چهارم987.13 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم628.87 کیلوبایت
PDF icon بخش ششم80.7 کیلوبایت
PDF icon بخش هفتم712.1 کیلوبایت
PDF icon بخش هشتم3.15 مگابایت
PDF icon بخش نهم1.06 مگابایت
PDF icon بخش دهم294.2 کیلوبایت
PDF icon بخش یازدهم760.58 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon کشت گندم و جو11.21 مگابایت