تعمیر ماشین لباسشویی و خشک کن (ماشین لباسشویی و خشک کن نیمه اتوماتیک)

کد کتاب: 
311212
سال تحصیلی: 
1399-1400
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه678.09 کیلوبایت
PDF icon بخش اول3.65 مگابایت
PDF icon بخش دوم5.09 مگابایت
PDF icon بخش سوم4.8 مگابایت
PDF icon بخش چهارم1.96 مگابایت
PDF icon بخش پنجم4.37 مگابایت
PDF icon بخش ششم3.33 مگابایت
PDF icon بخش هفتم2.63 مگابایت
PDF icon بخش هشتم4.53 مگابایت
PDF icon بخش نهم2.66 مگابایت
PDF icon بخش دهم3.45 مگابایت
PDF icon بخش یازدهم214.53 کیلوبایت