کشت آفتابگردان

کد کتاب: 
312134
سال تحصیلی: 
1399-1400
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه702.63 کیلوبایت
PDF icon بخش اول1.56 مگابایت
PDF icon بخش دوم1.2 مگابایت
PDF icon بخش سوم1.99 مگابایت
PDF icon بخش چهارم2.34 مگابایت
PDF icon بخش پنجم2.16 مگابایت
PDF icon بخش ششم1.1 مگابایت
PDF icon بخش هفتم187.79 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon کشت آفتابگردان10.06 مگابایت