تعمیر لوازم خانگی گردنده (جلد چهارم قسمت اول) - هواکش و پنکه

کد کتاب: 
310151
سال تحصیلی: 
1399-1400
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه592.38 کیلوبایت
PDF icon بخش اول1.44 مگابایت
PDF icon بخش دوم1.48 مگابایت
PDF icon بخش سوم1.86 مگابایت
PDF icon بخش چهارم1.38 مگابایت
PDF icon بخش پنجم2.71 مگابایت
PDF icon بخش ششم752.76 کیلوبایت
PDF icon بخش هفتم690.27 کیلوبایت
PDF icon بخش هشتم3.75 مگابایت