راهنمای هنرآموز تولید قطعات به روش تراشکاری و سی ان سی

کد کتاب: 
212872
سال تحصیلی: 
97-98
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه764.81 کیلوبایت
PDF icon بخش اول619.19 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم723.86 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم947.7 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم623.96 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم709.08 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: