جوشکاری و برش کاری حرارتی قطعات سنگین

کد کتاب: 
211407
سال تحصیلی: 
98-99
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه821.38 کیلوبایت
PDF icon بخش اول2.04 مگابایت
PDF icon بخش دوم1.52 مگابایت
PDF icon بخش سوم2.64 مگابایت
PDF icon بخش چهارم1.62 مگابایت
PDF icon بخش پنجم1.62 مگابایت
فایل کامل کتاب: