راهنمای هنرآموز نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار

کد کتاب: 
212816
سال تحصیلی: 
98-99
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه773.75 کیلوبایت
PDF icon بخش اول904.63 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم1.14 مگابایت
PDF icon بخش سوم1.48 مگابایت
PDF icon بخش چهارم1.05 مگابایت
PDF icon بخش پنجم1.56 مگابایت
PDF icon بخش ششم934.26 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: