نمایش پایگاه کتاب های درسی به صورت الفبایی

9 | آ | ا | ب | ت | ج | ح | خ | د | ر | ز | س | ش | ض | ط | ع | ف | ق | ل | م | ن | ه | پ | چ | ک | گ
نام کتاب کد کتاب دوره
نازک کاری ساختمان 210398
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه معماری و ساختمانساختمانپایه دهم
نصابی و لوله کشی دستگاه های حرارت مرکزی 310137
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکتاسیسات حرارت مرکزیپایه دهم
نصب دار، چله ریزی و بافت قالی 212569
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنرگروه هنرصنایع دستیپایه دوازدهم
نصب دستگاه و تولید جاجیم و زیلو 211568
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنرگروه هنرصنایع دستیپایه یازدهم
نصب لوازم بهداشتی 310139
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکتأسيسات بهداشتی ساختمانپایه دهم
نصب و تنظیم تابلوهای برق فشار ضعیف 212264
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه برق و رایانهالکتروتکنیکپایه دوازدهم
نصب و راه اندازی آب گرم کن دیواری 310175
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکتأسيسات بهداشتی ساختمانپایه دهم
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکتاسیسات حرارتی و برودتیپایه دهم
 • دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکتاسیسات گازرسانی ساختمانپایه دهم
نصب و راه اندازی تجهیزات هوشمند ساختمان 212478
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیکمکاترونیکپایه دوازدهم
نصب و راه اندازی دستگاه های موتورخانه تاسیسات گرمایی 211442
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیکتأسیسات مکانیکیپایه یازدهم
نصب و راه اندازی سیستم های انتقال آب گرم 210442
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیکتأسیسات مکانیکیپایه دهم
نصب و راه اندازی سیستم های تولید آب گرم بهداشتی 211441
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیکتأسیسات مکانیکیپایه یازدهم
نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای 210288
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه برق و رایانهشبکه و نرم افزار رایانهپایه دهم
نصب و راه اندازی مصنوعات مکاترونیکی 210478
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیکمکاترونیکپایه دهم
نصب و راه اندازی پخش کننده های گرمایشی و تابشی 212442
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیکتأسیسات مکانیکیپایه دوازدهم
نصب و راه ندازی سیستم های کنترلی مکاترونیک 212480
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیکمکاترونیکپایه دوازدهم
نصب و سرویس دستگاه های الکترونیکی اداری و صنعتی 212278
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه برق و رایانهالکترونیکپایه دوازدهم
نصب و سرویس دستگاه ‌های الکترونیکی خانگی 212276
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه برق و رایانهالکترونیکپایه دوازدهم
نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار 212288
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه برق و رایانهشبکه و نرم افزار رایانهپایه دوازدهم
نصب، راه اندازی و نگهداری پکیج گرمایشی 210444
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیکتأسیسات مکانیکیپایه دهم
نقشه برداری ساختمان 212396
 • دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه معماری و ساختمانساختمانپایه دوازدهم

صفحات