تازه ها

ردیف نام کتاب کد کتاب دوره تحصیلی
81 آموزش قرآن(با کم توانی ذهنی)-ششم 56011 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنیابتداییپایه ششم
82 کاربرد ریاضی در خیاطی-استثنایی 511391 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییآسیب دیده شنواییدوره دوم متوسطه حرفه ایپایه یازدهمدروس انتخابی
کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم بینادوره دوم متوسطه حرفه ایپایه یازدهمدروس انتخابی
کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنیدوره دوم متوسطه حرفه ایپایه یازدهمدروس انتخابی
83 هنر هویه کاری بر روی پارچه(جلد دوم)-استثنایی 511381 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییآسیب دیده شنواییدوره دوم متوسطه حرفه ایپایه یازدهمدروس انتخابی
کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم بینادوره دوم متوسطه حرفه ایپایه دوازدهمدروس انتخابی
کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنیدوره دوم متوسطه حرفه ایپایه یازدهمدروس انتخابی
84 پته دوزی(جلد دوم)-استثنایی 511371 کتاب های درسی دانش آموزان استثناییآسیب دیده شنواییدوره دوم متوسطه حرفه ایپایه یازدهمدروس انتخابی
کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم بینادوره دوم متوسطه حرفه ایپایه یازدهمدروس انتخابی
کتاب های درسی دانش آموزان استثناییکم توان ذهنیدوره دوم متوسطه حرفه ایپایه یازدهمدروس انتخابی
85 جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکیE8,E9 312229 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکجوشکاری برقپایه دوازدهم
86 دانش فنی تخصصی - متالورژی 212532 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مواد و فرآوریمتالورژیپایه دوازدهم
87 اتصال ویژه مواد فلزی و غیرفلزی 212410 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیکصنایع فلزیپایه دوازدهم
88 تولید قطعات به روش تراشکاری و CNC 212420 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیکماشین ابزارپایه دوازدهم
89 چاپ و تکمیل کالای نساجی 212241 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مواد و فرآوریصنایع نساجیپایه دوازدهم
90 ساخت و اجرای دکور، لباس، ماسک و گریم 211556 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنرگروه هنرتولید برنامه تلویزیونیپایه یازدهم
91 تصویر برداری و صدابرداری برنامه های تلویزیونی 210557 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنرگروه هنرتولید برنامه تلویزیونیپایه دهم
92 تعیین ویژگی های الیاف نساجی 210241 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مواد و فرآوریصنایع نساجیپایه دهم
93 دانش فنی تخصصی-صنایع فلزی 212407 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیکصنایع فلزیپایه دوازدهم
94 توسعه سلامت و سبک زندگی با ورزش 212300 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایخدماتگروه بهداشت و سلامتتربیت بدنیپایه دوازدهم
95 همراه هنرجو - صنایع شیمیایی 210522 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مواد و فرآوریصنایع شیمیاییپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه موادآبكاری فلزاتپایه دهم
96 همراه هنرجو -صنایع فلزی 210409 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیکصنایع فلزیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکجوشکاری برقپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکجوشکاری گاز محافظپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکساخت مصنوعات فلزیپایه دهم
97 همراه هنرجو-تربیت بدنی 210301 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایخدماتگروه بهداشت و سلامتتربیت بدنیپایه دهم
98 نقشه کشی فنی رایانه ای-گروه مکانیک 210203 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه تعمیر و نگهداری ماشین آلاتمکانیک موتورهای دریاییپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیکتأسیسات مکانیکیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیکصنایع فلزیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیکصنایع چوب و مبلمانپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیکماشین ابزارپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیکمکانیک خودروپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مکانیکچاپپایه دهم
99 حسابداری خرید و فروش 210254 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایخدماتگروه بازرگانی و امور اداریحسابداریپایه دهم
100 علوم و معارف قرآنی(3) 112234 دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم و معارف اسلامیپایه دوازدهم

صفحات